Online karetní výklady www.martinvlach.cz Blog Facebook Google+

Linka pod perexem


úterý 20. ledna 2015

Co spojuje Tarot, život, podvědomí a přitažlivost

Mnohý moderní člověk nedokáže Tarot uchopit a ani o to podvědomě nestojí, protože trpí předsudky, že jde o něco obskurního, podezřelého, nepřirozeného...

Skutečnost je přitom opačná: Tarot je zdrojem veškeré přirozenosti. Tarotový systém pomocí 78 karet předkládá kompletní seznam správného neboli přirozeného vnímání. Tarot učí vnímat život tak, aby člověk chápal, čeho i proč je svědkem, namísto toho, co si často mylně myslí, že prožívá i proč to prožívá.

Tarot obsahuje všechny životní principy, které člověku spolehlivě zajistí, aby mu život fungoval. Život totiž funuje podle přesných zákonů. Každý prožitek je dokonalou odpovědí či obrazem toho, jak daný člověk život a vše, co je jeho součástí, vnímá. Tarot odnaučuje podléhat obvyklým iluzím, kterým lidé dodnes o životě a jeho fungování houfně věří. Ne nadarmo se kartám Tarotu říká "arkána", což znamená "tajemství". Jsou to tajemství života a jeho fungování.

Tarot je psychologický nástroj

A jako takový vyniká nad řadu knih a učebnic už tím, že popisuje všechny možné stavy, v nichž se mysl běžného člověka může nacházet. Často se psychologie zabývá stavy negativními, ale jen výjimečně řeší i stavy pozitivní. Tarot obsahuje obojí. A nejen to. On navíc i učí, jak v sobě pozitivní stavy vypěstovat a jak se stavů negativních trvale zbavit. Ještě jednou zdůrazním spojení "všechny možné stavy", protože Tarot je kompletní systém. Neexistuje nic, co v něm není obsaženo. V tom je jeho genialita, které se dá bohatě a přitom jednoduše využívat.

Tarot je prostředníkem při zhmotňování

Život není ničím jiným než zhmotňováním (uskutečňováním) záměrů, představ a očekávání každého člověka. Přesně tak, jak uvažuješ, co očekáváš, to se ti v životě i děje. Nejde to ani jinak, protože všechny tyto jevy jsou zákonité a tyto zákony nejde nijak obejít.

Žít úspěšně znamená si zhmotňovat to, co si přeješ a přestat generovat vše, co si nepřeješ. A přesně tuto schopnost Tarot učí a tu v tobě dokáže vypěstovat. Dokáže tě zbavit všech představ, kterými do svého života přitatahuješ to, co ti neslouží, a naopak v tobě vypěstuje představy odpovídající tomu, po čem toužíš. A právě tím se tvůj život změní. Přesně tak, jak si budeš přát.

Tarot je interaktivní komunikační nástroj

Další zajímavou vlastností Tarotu je jeho interaktivita. Spočívá ve využívání intuice při jeho používání. Právě toto mívá moderní člověk zpočátku problém pochopit, jelikož o své intuici, přestože je jí od narození vybaven, často nic neví. Není si vůbec vědom, že je něčím takovým obdařen nebo si aspoň neuvědomuje, co všechno díky ní dokáže. Škola tohle moc neřeší. Člověku se pak často vybaví při slově Tarot kartářka, jejíž činnost vnímá jako nadpřirozenou či naopak zcela pochybnou, protože se vymyká jeho logice. Nechápe, jak kartářka pracuje. A už vůbec netuší, že stejné schopnosti jako ona má i on sám, jen mu to zatím nikdo neřekl.

Tarot jako komunikační nástroj využívá intuici. Intuice je šestý smysl, kterým je vybaven každý člověk, podobně jako zrakem, sluchem... Nikdo se nediví, že při otevření očí vidí. Přijde nám to samozřejmé, stejně jako že ucho slyší. Intuice slouží ke komunikaci s centrální inteligencí. To je — jednoduše řečeno — to, co řídí a koordinuje chod celého Vesmíru. Jsme na ni všichni napojeni a právě díky intuici s ní komunikujeme. Můžeme se na cokoli zeptat a dostaneme odpověď.

Jde to i bez karet, ale s Tarotem je to mnohem jednodušší a rychlejší, funguje totiž jako prostředník. Můžeš se v duchu zeptat na stav čehokoli, co tě zajímá, a centrální inteligence ti pošle přesnou odpověď. A Tarot zde — protože jeho karty představují všechny možné stavy, v jakých se něco může nacházet — splní roli zprostředkovatele: tvá intuice tě přiměje vytáhnout přesně tu kartu, která stav toho, nač se ptáš, vyjadřuje. Zapomeň na náhodu a nevěříš-li, zkus si to. Proto je Tarot nástroj nejen komunikační, ale i interaktivní, protože je s tebou schopen komunikovat o tom, co tě zrovna zajímá a dává ti vždy správné odpovědi. Intuice se nikdy nemýlí, je to její vlastnost.

Každý jsme kartářem

Schopnosti "vykládat karty" či jakkoli jinak pomocí Tarotu přijímat odpovědi na své otázky, máme skutečně všichni. Je to naše vrozená schopnost. Nemusíme ji probouzet, stejně jako není potřeba probouzet zrak nebo sluch. Potřebujeme jen o této své schopnosti vědět, což bývá právě onen kámen úrazu. Chápeš-li, jak funguje tvá intuice, už pro tebe kartářka není pofidérní bába, která se živí ohlupováním lidí, ani kouzelnice, vybavená nadpřirozenými schopnostmi. Je to prostě člověk, který se zabývá používáním karet, aby pomohl lidem zjistit, co a proč se jim děje, když něco řeší, v jakém stavu se to či ono v jejich životě nachází, kam to spěje a proč, i co udělat, aby to spělo jinam, tam, kam si člověk přeje.

Tarot je mapou podvědomí

Toto je další z možných definic Tarotu. Podvědomí je jakási obrazárna. Každý člověk ve svém podvědomí nosí obrazy celého světa, každého jeho detailu. Sám si je během života vypěstoval, jsou to jeho představy, dojmy, názory, přesvědčení. Jaké co je, jak se co chová, jak co funguje a co od toho očekávat. A život každého člověka jeho obrazům přesně odpovídá.

Kdo v sobě nosí obraz, že jsou lidé jeho kamarádi, automaticky s nimi má takové vztahy. Kdo v sobě nosí představu, že s ním každý bojuje, přesně tak to v životě má. Život každému plní jeho vlastní představy, každý máme vše naprosto přesně tak, jak si myslíme. I ty.

Život je příběh, který se automaticky generuje z obrazů, které v sobě člověk o světě nosí. Život je prožívání svých vlastních představ o světě. Realita je subjektivní věc, každému vše funguje v závislosti na tom, jak si on sám myslí, že to funguje, což je přesný opak toho, jak si to dodnes většinou myslíme.

Každý prožíváme obsah svého podvědomí

Podvědomí je vzorem, kterému se náš život neustále automaticky přizpůsobuje. Ve formě každodenních prožitků, situací, vztahů k lidem, k penězům, k sobě samému, ke svému zdraví, ke všemu. Naše podvědomí vytváří naši přitažlivost = zajišťuje, aby člověku do života přicházely přesně takové situace a lidé, jací odpovídají jeho představám i aby vše, co člověk denně dělá, fungovalo přesně tak, jak si podvědomě myslí, že to bude fungovat.

Podvědomí řídí celý život, všechny jeho události, stavy, trendy vývoje včetně výsledků. Týká se to všeho, co je součástí života, každé jeho oblasti, každého dílčího aspektu, detailu. Všeho, do čeho se člověk denně pouští, každé události, kterou prožije.

Tarot dokáže snadno zjistit, jak má co v sobě člověk nastaveno, jaké obrazy v sobě nosí. I správně poradit, jak si to přenastavit, aby to, co mu nefunguje nebo s čím bojuje, fungovat začalo. Tarot je tudíž nástrojem pro nápravu života a rozvoj jeho kvality, protože dokáže obsah podvědomí mapovat i měnit. Vede člověka k přirozenému neboli neomezujícímu vnímání.

Rozvoj přitažlivosti

Měnit obsah svého podvědomí znamená měnit svou přitažlivost. Cíleně se zbavuješ toho, co si nepřeješ prožívat a namísto toho si do života přivoláš vše, co prožívat chceš. Jedině změnou podvědomí toho dosáhneš a bude ti to pak fungovat automaticky, protože každá změnu podvědomí automaticky vyvolá změnu tvé přitažlivosti a vše, co jsi v sobě nově vybudoval, do tvého života začne sam přicházet. To je zákon, takový, který funguje neustále a pod jehož vlivem každý žijeme. Tento zákone nejde nijak obejít, zato je jde vědomě neomezeně využívat.

Vše, co si přeješ, v sobě stačí vypěstovat — své přání posunout z vědomé roviny do roviny podvědomé, čímž se stane tvým vyzařováním, tvojí přitažlivostí, která pak už pracuje automaticky za tebe.

Tarot pro osobní rozvoj

Tarot jako takový je systém symbolický. Pracuje s obrazy, symbolikou, kterou je potřeba pochopit, aby člověk s kartami dokázal pracovat, rozuměl jejich významům. Existují různě tlusté knihy, které tuto symboliku vysvětlují, učí ji správně chápat. Když jsem kdysi kouzlo Tarotu objevil, napadlo mě zkusit na to jít jinak, než je běžné. Chtěl jsem sám sobě používání Tarotu maximálně zjednodušit, udělat z tarotových karet nástroj, který stačí vzít do ruky a používat. Bez studia, bez knih.

Tarotové karty jsem začal původně tvořit sám pro sebe. Něco jsem tehdy usilovně řešil, život mi dával zabrat. A já pochopil, že když si v situaci, kdy mi šrotuje hlava, vytáhnu kartu, okamžitě se mi uleví, rozjasní. A přesně to jsem tenkrát od karet potřeboval — okamžitou úlevu. A ony mi ji dávaly. Postupem času jsem si uvědomoval, že s těmi kartami dokážu mnohem víc, než si jen přivozovat okamžité úlevy. Dokážu měnit své představy, své způsoby nahlížení na to či ono, a tím si ladit život. Potvrzoval jsem si, že ono to tak skutečně funguje, že stačí změnit svůj úhel pohledu a život se mu okamžitě přizpůsobí. To, co mi nefunguje, jak chci, dokážu opravit. A později jsem zjistil, že se dá jít ještě mnohem dál — dokážu si s pomocí karet plnit své vize. Tarot se pro mě stal skutečným pokladem, který mi denně slouží a který se navíc vejde do kapsy. 

Na začátku stála myšlenka udělat z používání Tarotu stejně rutinní věc jako volání mobilem. Něco chci — sáhnu po kartách a hned "volám". A ono se to povedlo. Zbýval poslední krok — zkusit, jestli to, co funguje mně jako autorovi, funguje i ostatním, ideálně těm, kteří s Tarotem nemají žádnou zkušenost. To mě moc zajímalo. A brzy to i přišlo. Nečekaně, ale o to větší překvapení. Karty zkusila kamarádka, hned mi je sebrala a za pár dní volala, že by potřebovala ještě troje (tenkrát jsem ručně vyráběl prototypy). A žádosti začaly chodit z různých stran a reakce byly až neuvěřitelně pozitivní. Fungovalo to. Pochopil jsem, že to celé nebylo jen o tom, abych pomohl sobě, ale že mělo vzniknout něco, co má sloužit i ostatním.

Jako člověk, který tráví denně hodiny u počítače, jsem si chtěl každodenní "telefonování" ještě víc zjednodušit. Karty nosím sice všude s sebou, ale přece jen když sedím u myši a klávesnice, je jednodušší někam kliknout. A tak přišel nápad udělat i webovou verzi karet. Brzy byla na světě, chvíli jsem ji pak testoval, jestli skutečně funguje jak má. Funguje. Chceš-li vyzkoušet, jdi na www.martinvlach.cz, kde vlevo nahoře najdeš ikonu K. Na tu klepni.

Tolik nejen o Tarotu, ale hlavně jeho spojistosti s životem, podvědomím, přitažlivostí pro pochopení, jak spolu tyto věci souvisejí a jak se dají cíleně měnit.

* * * * *

P.S.: Papírové karty Tarotu pro osobní rozvoj jde objednat emailem na martin@martinvlach.cz.

Žádné komentáře :